Algemene informatie en verplichte informatie

Benoeming van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van gegevens op deze website is:

Visa Gate GmbH
vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurders Markus Glatz en Raphael Mulderr
Pelkoven weg 148
80992 München

De controleur alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, contactgegevens, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevens verwerkingsprocedures zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. EEN herroeping van uw reeds gegeven toestemming is op elk ogenblik mogelijk. Een informeel bericht per e-mail is voldoende voor de intrekking. De wettigheid van de gegevens-verwerking tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als belanghebbende heeft u recht op beroep bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit in geval van schending van het recht op gegevensbescherming. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbeschermingsvraagstukken is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. De volgende link bevat een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/addresses_links-node.html

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of in uitvoering van een contract overhandigd aan uzelf of aan derden. Het wordt geleverd in een machine-leesbaar formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke aanvraagt, zal dit alleen plaatsvinden als het technisch haalbaar is.

Recht op informatie, correctie, blokkering, schrapping

U heeft recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of schrapping van deze gegevens op elk moment binnen de reikwijdte van de toepasselijke wettelijke bepalingen. In dit verband en ook voor verdere vragen over het onderwerp van persoonsgegevens, u contact met ons op elk gewenst moment via de contactopties vermeld in de afdruk.

SSL-of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u naar ons verzendt als de site exploitant, onze website maakt gebruik van SSL of TLS encryptie. Dit betekent dat gegevens die u via deze website verzendt, niet door derden kunnen worden gelezen. U een gecodeerde verbinding herkennen door de adresregel ' https://' van uw browser en het vergrendelingssymbool in de browser lijn.

Server logboekbestanden

De aanbieder van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie in serverlogboekbestanden die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browser type en browserversie
  • Besturingssysteem gebruikt
  • referrer URL
  • Hostnaam van de toegang tot de computer
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De verwerking van gegevens is gebaseerd op kunst. 6 para. 1 verlicht. b DSGVO, die de verwerking van gegevens voor de vervulling van een contract of precontractuele maatregelen toelaat.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van het contract voor de aankoop van goederen en verzending van goederen

Persoonsgegevens zullen alleen worden doorgegeven aan derden, indien nodig voor de uitvoering van het contract. Derden kunnen bijvoorbeeld betalingsdienst verleners of logistieke bedrijven zijn. EEN verdere toezending van de gegevens zal niet plaatsvinden of alleen als u uitdrukkelijk ermee ingestemd.

De basis voor gegevensverwerking is kunst. 6 para. 1 verlicht. b DSGVO, die de verwerking van gegevens voor de vervulling van een contract of precontractuele maatregelen toelaat.

Inschrijven op deze website

U zich inschrijven op onze website om bepaalde functies te gebruiken. De verzonden gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst. Verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders zullen we weigeren de registratie.

In geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld om technische redenen, zullen wij u per e-mail informeren. De e-mail wordt verstuurd naar het adres dat u heeft opgegeven toen u zich registreerde.

De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd zullen worden verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 para. 1 verlicht. een DSGVO). EEN herroeping van uw reeds gegeven toestemming is op elk ogenblik mogelijk. Een informeel bericht per e-mail is voldoende voor de intrekking. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

We bewaren de gegevens die tijdens de registratie zijn verzameld tijdens de periode dat u op onze website bent ingeschreven. Uw gegevens zullen worden verwijderd als u uw inschrijving annuleert. De wettelijke bewaringstermijnen blijven onaangetast.

contact formulier

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, inclusief uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw aanvraag te kunnen verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven zonder uw toestemming.

De in het contactformulier ingevoerde gegevens zullen uitsluitend op basis van uw toestemming worden verwerkt (art. 6 para. 1 verlicht. een DSGVO). EEN herroeping van uw reeds gegeven toestemming is op elk ogenblik mogelijk. Een informeel bericht per e-mail is voldoende voor de intrekking. De rechtmatigheid van de gegevens verwerkingsprocessen die tot de intrekking worden uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u de verwijdering aanvraagt, uw toestemming voor opslag intrekken of totdat er geen behoefte meer is aan gegevensopslag. Verplichte wettelijke bepalingen-met name bewaringstermijnen-blijven onaangetast.

Vimeo

Voor integratie en weergave van video-inhoud onze website maakt gebruik van plugins van Vimeo. De video portal wordt verzorgd door Vimeo Inc 555 West 18e Street, New York, New York 10011, USA.

Bij het aanroepen van een pagina met een geïntegreerde Vimeo plugin, een verbinding met de Vimeo-servers is gevestigd. Dit zal vertellen Vimeo welke van onze pagina's die u hebt bezocht. Vimeo weet uw IP-adres, zelfs als u niet bent ingelogd op de video portal of niet over een account daar. De informatie verzameld door Vimeo wordt verzonden naar servers van de video portal in de VS.

Vimeo kan uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toewijzen. U dit voorkomen door u vooraf uit te loggen.

Details over de afhandeling van gebruikersgegevens u vinden in de privacy policy van Vimeo: https://Vimeo.com/privacy

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Cookies helpen ons om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Sommige cookies zijn "session cookies." Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw browsersessie. Andere cookies blijven echter op uw apparaat staan totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

U een moderne webbrowser gebruiken om de instelling van cookies te controleren, te beperken of te voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt gesloten. Het deactiveren van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website.

Het instellen van cookies, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van elektronische communicatie processen of het aanbieden van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelmandje), vindt plaats op basis van kunst. 6 para. 1 verlicht. f DSGVO. Als exploitant van deze website, hebben wij een rechtmatig belang in de opslag van cookies voor de technisch foutloos en soepele levering van onze diensten. Als er andere cookies zijn ingesteld (bijv. voor analysefuncties), worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Matomo (voorheen Piwik)

Onze website maakt gebruik van de Web Analysis Service Matomo. Matomo is een open source oplossing.

Matomo gebruikt "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser opslaat op uw eindapparaat en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Informatie gegenereerd door cookies over het gebruik van onze website wordt opgeslagen op onze server. Uw IP-adres wordt anoniem gemaakt voordat het wordt opgeslagen.

Matomo cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert.

Matomo cookies zijn ingesteld op basis van Art. 6 para. 1 verlicht. f DSGVO. Als exploitant van deze website hebben wij een rechtmatig belang bij de geanonimiseerde analyse van het gedrag van gebruikers om onze website en, waar van toepassing, onze reclame te optimaliseren.

De informatie die is opgeslagen in de Matomo cookie over het gebruik van deze website wordt niet doorgegeven. Het instellen van cookies door uw webbrowser is te voorkomen. Echter, sommige functies van onze website kan worden beperkt door deze.

U de opslag en het gebruik van uw gegevens hier deactiveren. Uw browser stelt een opt-out cookie in die de opslag van Matomo gebruiksgegevens verhindert. Als u uw cookies verwijdert, zal de Matomo opt-out cookie ook worden verwijderd. Als u onze website opnieuw bezoekt, moet de opt-out cookie opnieuw worden ingesteld om de opslag en het gebruik van uw gegevens te voorkomen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de "Google Analytics" service, die wordt geleverd door Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) voor de analyse van het gebruik van de website door de gebruikers. De dienst maakt gebruik van "cookies"-tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw Terminal. De informatie verzameld door de cookies wordt meestal verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen.

IP anonimisering wordt gebruikt op deze website. Het IP-adres van de gebruikers in de lidstaten van de EU en de Europese economische ruimte zal worden verlaagd. Deze reductie elimineert de persoonlijke verwijzing naar uw IP-adres. In het kader van de contractgegevens overeenkomst tussen de website exploitanten en Google Inc., gebruikt Google de verzamelde informatie om het gebruik van de website en website activiteit te evalueren en diensten te verlenen met betrekking tot Internet gebruik.

U hebt de mogelijkheid om de opslag van cookies op uw apparaat te voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te maken. Er is geen garantie dat u in staat zal zijn om alle functies van deze website toegang zonder beperkingen als uw browser niet toestaat cookies.

Bovendien u een browserplug-in gebruiken om te voorkomen dat de informatie die wordt verzameld door cookies (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verzonden naar Google Inc. en wordt gebruikt door Google Inc. De volgende link leidt u naar de overeenkomstige plugin: https://tools.Google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Hier vindt u meer informatie over het gebruik van gegevens door Google Inc.: https://support.Google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

PayPal

Onze website staat betaling via PayPal toe. De Payment serviceprovider is PayPal (Europa) S. A. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Als u met PayPal betaalt, worden de betalingsgegevens die u hebt ingevoerd, doorgestuurd naar PayPal.

Uw gegevens zullen worden doorgestuurd naar PayPal op basis van Art. 6 para. 1 verlicht. een DSGVO (toestemming) en kunst. 6 para. 1 verlicht. b DSGVO (verwerking om een contract te vervullen). EEN herroeping van uw reeds gegeven toestemming is op elk ogenblik mogelijk. De verwerking van gegevens in het verleden blijft van kracht in geval van intrekking.

Instant bankoverschrijving

Onze website staat betaling toe via "Sofortueberweisung." De aanbieder van de betalingsdienst is sofort GmbH, Theresienhoehe 12, 80339 München.

Met behulp van de "Sofortueberweisung"-procedure ontvangen we een real-time betalingsbevestiging van sofort GmbH en kunnen we onmiddellijk beginnen met het voldoen aan onze verplichtingen.

Bij betaling met "Sofortueberweisung" worden uw pincode en TAN doorgegeven aan sofort GmbH. De betalingsprovider logt in op uw online bankrekening, controleert automatisch uw rekeningsaldo en maakt de overboeking. Een onmiddellijke transactie bevestiging volgt. Uw omzet, de kredietlimiet van uw overschrijvings faciliteit en het bestaan van andere rekeningen en hun saldi worden ook automatisch gecontroleerd na het inloggen.

Naast SPELd en TAN, omvat de transmissie aan sofort GmbH ook betalingsgegevens en persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens omvatten uw voor-en achternaam, adres, telefoonnummer (s), e-mail adres, IP-adres en alle andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Er is behoefte aan deze gegevensoverdracht om uw identiteit te vestigen zonder enige twijfel en om pogingen tot fraude te voorkomen.

Uw gegevens zullen worden doorgestuurd naar sofort GmbH op basis van Art. 6 para. 1 verlicht. een DSGVO (toestemming) en kunst. 6 para. 1 verlicht. b DSGVO (verwerking om een contract te vervullen). EEN herroeping van uw reeds gegeven toestemming is op elk ogenblik mogelijk. De verwerking van gegevens in het verleden blijft van kracht in geval van intrekking.

Voor meer informatie over de betaling via een directe bankoverschrijving, zie: https://www.sofort.de/Datenschutz.html andhttps://www.klarna.com/sofort/

Opslagtijd voor klantgegevens

Als u klant van ons wordt, dan is het volgende van toepassing: na beëindiging van de contractuele relatie zullen wij de gegevens die relevant zijn voor deze contractuele relatie bewaren voor de duur van de wettelijke Bewaar verplichtingen en deze na afloop ervan verwijderen. Dit is niet van toepassing op door u verstrekte persoonsgegevens, die wij opslaan in een database en gebruiken voor het plaatsen van eventuele verdere bestellingen bij ons tot u of wij niet langer geïnteresseerd zijn in een verdere zakelijke relatie. U stelt ons op de hoogte als er geen interesse meer is in een verdere zakelijke relatie met ons.