Op deze site heeft de controller de Google Analytics-component geïntegreerd (met de anonieme functie). Google Analytics is een WEB Analysis Service. Web Analytics is het verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van de website. EEN Web Analytics service verzamelt, onder andere, gegevens van de website van waaruit een persoon kwam (de zogenaamde referentie), de subpagina's bezocht, of de frequentie en de duur van de weergave van een sub. Web Analytics worden voornamelijk gebruikt voor het optimaliseren van een website en het uitvoeren van een kosten-batenanalyse van Internet reclame.

De component operator voor Google Analytics is: Google is Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten

Voor Web Analytics, de controller maakt gebruik van de "_ gat. AnonymizeIp" toepassing. Door middel van deze aanvraag wordt het IP-adres van de Internet verbinding van de betrokken persoon afgekort door Google en anoniem wanneer toegang tot onze websites van een lidstaat van de Europese Unie of een andere verdragsluitende staat aan de overeenkomst inzake de economische ruimte Europese.

Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van het verkeer op onze website. Google gebruikt de gegevens en informatie die, onder andere, wordt verzameld om het gebruik van onze website te evalueren en online rapporten te verstrekken, die de activiteiten op onze websites tonen, en andere diensten betreffende het gebruik van te verstrekken Onze website voor ons.

Google Analytics plaatst een cookie op het computersysteem van de betreffende persoon. De definitie van cookies wordt hierboven toegelicht. Met de cookie Setup, Google is in staat om het gebruik van onze website te analyseren. Tijdens elk bezoek van een van de afzonderlijke pagina's van deze website, geëxploiteerd door de controller en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, zal de Internet browser van het informatietechnologie systeem van de betrokken persoon Automatisch gegevens via de Google Analytics-component voor online reclame doeleinden en de afwikkeling van commissies aan Google. Tijdens deze technische procedure verwerft het bedrijf kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die in het bijzonder wordt gebruikt om de herkomst van bezoekers en klikken te begrijpen en vervolgens Verordeningen van de Commissie.

De cookie wordt gebruikt voor het opslaan van persoonlijke gegevens, zoals het tijdstip van toegang, de plaats van waaruit de toegang is gemaakt, en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de belanghebbende. Bij elk bezoek aan onze website zullen deze persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene worden gebruikt, worden doorgestuurd naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonsgegevens die via de technische procedure worden verzameld, doorsturen aan derden.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, de oprichting van cookies op elk moment op onze website voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte Internet browser en dus permanent weigeren van de oprichting van cookies. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte Internet browser zou ook voorkomen dat Google Analytics het instellen van een cookie op het computersysteem van de betrokken persoon. Bovendien kunnen cookies die al door Google Analytics worden gebruikt, op elk gewenst moment worden verwijderd via een webbrowser of andere software.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid zich te verzetten tegen een door Google Analytics gegenereerde verzameling van gegevens, die gerelateerd is aan het gebruik van deze website, alsmede de verwerking van deze gegevens door Google en de mogelijkheid om dergelijke informatie uit te sluiten. Hiertoe moet de betrokkene een browser add-on downloaden onder de link https://tools.Google.com/dlpage/gaoptout en installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript-code dat de gegevens en informatie over Webpagina's bezoeken mogelijk niet worden doorgestuurd naar Google Analytics. Het installeren van de browser add-ons wordt beschouwd als een bezwaar van Google. Als het computersysteem van de betrokkene vervolgens wordt verwijderd, geformatteerd of nieuw is geïnstalleerd, moet de desbetreffende persoon de invoegtoepassingen voor de browser opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de browser add-on is verwijderd door de betrokken persoon of door een andere persoon toe te schrijven aan zijn bevoegdheid of uitgeschakeld, is het mogelijk om de herinstallatie of reactivering van de extra modules van Browser.

Nadere informatie en toepasselijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van Google-gegevens u vinden op het adres https://www.Google.com/intl/fr/policies/privacy/and onder http://www.Google.com/analytics/Terms/US. HTML Google Analytics wordt toegelicht in meer detail in de volgende link https://www.Google.com/Analytics/.