Wij bieden gebruikers de mogelijkheid om individuele opmerkingen over individuele bijdragen van een blog, die op de website van de controller te verlaten. EEN blog is een portaal toegankelijk voor het publiek, waardoor een of meer mensen genaamd bloggers of bloggers kunnen publiceren artikelen of gedachten schrijven in wat worden genoemd bloggers. Blogs kunnen meestal worden becommentarieerd door derden.

Als een belanghebbende een commentaar achterlaat op de blog die op deze website wordt gepubliceerd, worden de opmerkingen van de betrokkene ook opgeslagen en gepubliceerd, alsmede informatie over de datum van de opmerking en de gebruiker (pseudoniem) die door de Betrokkene. Bovendien is het IP-adres dat door de Internet serviceprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen ook geregistreerd. Deze opslag van het IP-adres vindt plaats om veiligheidsredenen, en in het geval de betrokken persoon schendt de rechten van derden, of geeft illegale inhoud via een bepaalde opmerking. De opslag van deze persoonsgegevens is derhalve in het belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, zodat deze in geval van overtreding kan worden vrijgesproken. Deze verzamelde persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, tenzij deze overdracht wettelijk vereist is of het doel van de verdediging van de controleur dient.

Huidige uitwissing en blokkering van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking en het opslaan van de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de periode die nodig is voor de verwezenlijking van de instandhoudingsdoelstellingen, of voor zover dit door de Europese wetgever is toegestaan of Andere wetgevers in de wet-en regelgeving waaraan de controleur onderworpen is.

Indien de instandhoudings doelstelling niet van toepassing is, of indien de door de Europese wetgever of andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaringstermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens stelselmatig geblokkeerd of geschrapt overeenkomstig Wettelijke vereisten.