De website van het bedrijf verzamelt een reeks gegevens en algemene informatie wanneer een betrokken persoon of een geautomatiseerd systeem de website aanroept. Deze gegevens en algemene informatie worden opgeslagen in de serverlogboekbestanden. Ze kunnen (1) de soorten en versies van de gebruikte browsers, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt (3) de website van waaruit een systeem dat tot onze website toetreedt (referenties), (4) de sub-website, (5) de datum en tijd Toegang tot de internetsite, (6) een Internet Protocol adres (IP-adres), (7) de Internet serviceprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in geval van aanvallen op onze systemen Computer.

Bij het gebruik van deze gegevens en algemene informatie, trekt het bedrijf geen conclusies over de betrokken persoon. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct te verstrekken, (2) de inhoud van onze website en zijn reclame te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze computersystemen en technologie te verzekeren en (4) Om rechtshandhavingsinstanties informatie te verstrekken die nodig is voor strafvervolging in geval van cyberattack. Hierdoor analyseert het bedrijf statistisch gegevens en informatie die anoniem worden verzameld, met als doel de gegevensbescherming en de beveiliging van de gegevens van ons bedrijf te vergroten en een optimaal beschermingsniveau te waarborgen voor de Persoonsgegevens die wij behandelen. Anonieme gegevens uit de serverlogboekbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een belanghebbende worden verstrekt.